Program Interprestasi Seni & Ekspresi Seni 2023

Program Interprestasi Seni & Ekspresi Seni 2023

Program ini bertujuan untuk membina ihsan guru dan sahsiah murni sebagai warga pendidik seni visual yang disertai oleh pelajar PISMP Ambilan 2023/2027 pada 24 – 26 Ogos 2023 Kem Alapong, Lundu

Date

07 Januari 2024

Tags

Ihsan