Kem Kepimpinan Pelajar Muslim

Kem Kepimpinan Pelajar Muslim

Kem Kepimpinan pelajar Muslim (11 Dis 2023) di Palm Beach Resort - untuk mewujudkan kesepaduan dan sikap saling hormat menghormati antara kepimpinan senior bersama pemimpin junior dan antara pelajar dan pensyarah.

Date

05 Januari 2024

Tags

Hormat