msen

Kepada: Semua staf bukan akademik & Pensyarah IPGKTAR

Senarai Jawatankuasa Tahunan IPGKTAR 2019

...

Kepada: Semua staf bukan akademik & Pensyarah IPGKTAR

Senarai Jawatankuasa Tahunan IPGKTAR 2020 Versi

...

Kepada: Semua staf bukan akademik & Pensyarah IPGKTAR

Senarai Jawatankuasa Tahunan IPGKTAR 2021

...

Kepada: Semua Warga IPGKTAR

Takwim IPGKTAR 2021 kini boleh dirujuk melalui pautan berikut:-

...

Kepada: Semua Warga IPGKTAR

Takwim IPGM 2021 kini boleh dirujuk melalui pautan berikut:-

...