Permohonan Stok dari Stor Utama IPGKTAR Secara 'Online'

Kepada: Semua Pensyarah, Pegawai Pengurusan dan Staf Sokongan IPGKTAR

Sukacita dimaklumkan bahawa Stor Utama IPGKTAR kini menggunakan Sistem Pemantauan & Pengurusan Stor (SPPS) dalam semua urusan berkaitan stor. Sehubungan dengan itu, segala permohonan stok hendaklah dibuat melalui SPPS secara online melalui pautan http://spps1.moe.gov.my/portalspa/login.cfm

Untuk maklumat lanjut berkaitan dengan langkah-langkah permohonan stok melalui SPSS, tuan/Puan/Dr. bolehlah merujuk kepada Panduan Permohonan Stok Melalui SPPS.