Praktikum untuk Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan (PDPP) Ambilan November 2018

Surat Penempatan Praktikum dan Surat Panggilan Taklimat Pengurusan Praktikum PDPP Ambilan Nov 2018 untuk Guru Pembimbing boleh dimuat turun melalui
Muat-Turun > Unit > Unit Praktikum > Praktikum untuk PDPP Ambilan Nov 2018

Mohon pelajar PDPP mencetak kedua-dua surat tersebut dan serahkan kepada Pengetua untuk tindakan selanjutnya.


Cetak   Emel