REPOSITORI DOKUMEN
Overview Search Downloads Up
Category: Jurnal Akademik 2009-2010
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Select all files:
Files:
10_perbandingan_sikap_pelajar_aliran_sains_dan_sastera_tingkatan_empat terhadap_pelaksanaan_aktiviti_fizikal.pdf

Perbandingan Sikap Pelajar Aliran Sains dan Sastera Tingkatan Empat Terhadap Pelaksanaan Aktiviti Fizikal

Oleh:

Mohamad Rosli Bin Badron
Prof Madya Dr Soh Kim Geok
Shahrin Bin Abidin
Hishamuddin Bin Basiron
Ahmad Mohzir Bin Abu Bakar
Universiti Putra Malaysia

Date 2013-04-12 11:47:30 Filesize 273.16 KB Download 214
9_fight_or_flight_coping_strategies_of_ipgktar_science and_physical_education_students.pdf

“Fight or Flight”: Coping Strategies of IPG KTAR’s Science and Physical Education Students

Adeline Khaw Ai Guat
Chin Ngien Siong (PhD)
Jabatan Sains
Jabatan Pendidikan Jasmani

Date 2013-04-12 11:38:07 Filesize 340.03 KB Download 101
8_rangsangan_di_minda_pengisian_di_jiwa_mengekalkan_tumpuan_pelajar melalui_brain-teasers_dan_power_point_beranimasi.pdf

Rangsangan Di Minda, Pengisian Di Jiwa: Mengekalkan Tumpuan Pelajar Melalui Brain-teasers dan Power Point Beranimasi
 
Oleh
Zaliha Bte. Musa,
Jabatan Sains

Date 2013-04-12 11:37:30 Filesize 308.58 KB Download 155
7_perbandingan_sikap_pelajar_lelaki_dan_perempuan_terhadap_perlaksanaan aktiviti_fizikal_di_sekolah_menengah_terpilih.pdf

Perbandingan Sikap Pelajar Lelaki dan Perempuan  Terhadap Perlaksanaan Aktiviti Fizikal di Sekolah Menengah Terpilih

Oleh

Shahrin bin Abidin
Azilla bt Junid
Mohamad Rosli Badron
Mohd Zainuri Embi
Prof. Madya Dr Soh Kim Geok
Fakulti Pengajian Pendidikan, UPM

Date 2013-04-12 11:36:16 Filesize 200.19 KB Download 246
6_year_five_pupils_pre-algebraic_thinking.pdf

Year Five Pupils’ Pre-Algebraic Thinking
br /> By

Gan We Ling (PhD)
Jabatan Matematik

Date 2013-04-12 11:35:25 Filesize 406.54 KB Download 80
5_keupayaan_dan_kompetensi_mentor_praktikum_satu_tinjauan_dari_perspektif_pelajar program_ijazah_sarjana_muda_perguruan_ipgktar.pdf

Keupayaan dan Kompetensi Mentor Praktikum: Satu Tinjauan Dari Perspektif Pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG Kampus Tun Abdul Razak.

Oleh

Hjh Rahmah bt Murshidi (PhD)- Jabatan Matematik/PIPK
Hjh Rosidah bt Abdollah & Kamariah bt Hj Jini – Jabatan Sains

Date 2013-04-12 11:34:20 Filesize 229.08 KB Download 83
4_pengetahuan_prosedural_dan_pengetahuan_konseptual_dalam_penambahan_dua_pecahan.pdf

Pengetahuan Prosedural Dan Pengetahuan Konseptual Dalam Penambahan Dua Pecahan

Oleh

Abdul Rahim Bin Roslie
Jabatan Matematik

Date 2013-04-12 11:33:44 Filesize 775.82 KB Download 111
3_literary_texts_another_springboard_in_learning_vocabulary_among_ppismp_students.pdf

Literary Texts: Another ‘Springboard’ in Learning Vocabulary among PPISMP Students

CHANDRA MOHAN V. PANICKER
Language Department

Date 2013-04-12 11:33:06 Filesize 384.97 KB Download 57
2_perkaitan_persepsi_gaya_kepimpinan_jurulatih_dan_kesepaduan_dalam_kalangan atlet_sukan_berpasukan_sekolah_menengah_satu_kajian_kes.pdf

Perkaitan Persepsi Gaya Kepimpinan Jurulatih dan Kesepaduan dalam Kalangan Atlet Sukan Berpasukan Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes
 
Oleh

Mohd Zainuri bin Embi
Ministry of Education

Mohd Sofian Omar-Fauzee
Maria Chong Abdullah
Universiti Putra Malaysia

Noor Bahar bin Mohd. Azhar
Jabatan PJK, IPGKTAR

Date 2013-04-12 11:31:30 Filesize 259.88 KB Download 166
1_kesan_penggunaan_muzik_popular_terhadap_pencapaian_kemahiran mendengar_pelajar_dalam_pembelajaran_melodi.pdf

Kesan Penggunaan Muzik Popular Terhadap Pencapaian Kemahiran Mendengar Pelajar Dalam Pembelajaran Melodi

Oleh

Abdul Lattif Bin Poli
Jabatan Kajian Sosial

Date 2013-04-12 11:30:36 Filesize 296.04 KB Download 219

Carian

Seminar Akan Datang

Aplikasi Dalam Talian

Aplikasi Intranet

Panduan Akademik

Format Penulisan Kerja Kursus

       mikromqa