REPOSITORI DOKUMEN
Overview Search Downloads Up
Category: Jurnal Akademik 2011-2012
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Select all files:
Files:
12_comparing_between_expert_and_novice_raters_in_assessing students_written_work_using_verbal_protocol_analysis.pdf

COMPARING BETWEEN EXPERT AND NOVICE RATERS IN ASSESSING STUDENTS’ WRITTEN WORK USING VERBAL PROTOCOL ANALYSIS

Dr. Clarence Jerry
Jabatan Bahasa
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak
Kota Samarahan Sarawak
Prof. Dr. Moses Samuel
Assoc. Prof. Dr. Jariah Mohd. Jan
University of Malaya, Malaysia

Date 2013-04-08 20:57:14 Filesize 324.62 KB Download 621
11_e-portfolio_anjakan_paradigma_dalam_pembelajaran_abad_ke-21.pdf

E-PORTFOLIO:  ANJAKAN PARADIGMA DALAM PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Lee Hou Yew
Jabatan Teknologi Pendidikan
Dr. Gan We Ling
Jabatan Matematik
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan

Date 2013-04-08 20:24:59 Filesize 658.89 KB Download 368
10_teaching_drama_through_performance_an experience_in_the_dramatization_of_king_lear.pdf

TEACHING DRAMA THROUGH PERFORMANCE: AN EXPERIENCE IN THE DRAMATIZATION OF KING LEAR

Christopher Tan Yu Han
Jabatan Bahasa
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak
Kota Samarahan Sarawak

Date 2013-04-08 20:24:20 Filesize 795.72 KB Download 67
9_penggunaan_jam_analog_simbol_huruf_dan_nombor dalam_meningkatkan_kemahiran_menjaring_bola_jaring.pdf

PENGGUNAAN JAM ANALOG, SIMBOL HURUF DAN NOMBOR DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENJARING BOLA JARING

Cecilia Cindy Gugup
Dr. Chin Ngien Siong
Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak
Kota Samarahan Sarawak

Date 2013-04-08 20:23:24 Filesize 659.11 KB Download 194
8_satu_kaedah_alternatif_yang_selamat_untuk_menentukan_formula_empirik.pdf

SATU KAEDAH ALTERNATIF YANG SELAMAT UNTUK MENENTUKAN FORMULA EMPIRIK KUPRUM (II) OKSIDA

Lim Kuok Chen
Guru Cemerlang Kimia
Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis, Perlis

Date 2013-04-08 20:22:45 Filesize 964.76 KB Download 75
7_tahap_pencapaian_peperiksaan_akhir_untuk_pelajar_kursus_sce_3105 fizik_dalam_konteks_kehidupan_seharian_mengikut_agihan_tajuk.pdf

TAHAP PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AKHIR UNTUK PELAJAR KURSUS SCE 3105(FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN SEHARIAN) MENGIKUT AGIHAN TAJUK

Yahya Bin Sedik
Jabatan Sains
Halik Bin Wang
Jabatan Pengajian Melayu
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak
Kota Samarahan Sarawak

Date 2013-04-08 19:54:08 Filesize 415.27 KB Download 84
6_initial_steps_in_introducing_reflective_practice_to_student_teachers.pdf

INITIAL STEPS IN INTRODUCING REFLECTIVE PRACTICE TO STUDENT TEACHERS

Chandra Mohan V. Panicker
Language Department
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak
Kota Samarahan Sarawak

Date 2013-04-08 19:53:27 Filesize 203.88 KB Download 73
5_pengintegrasian_muzik_dalam_pengajaran_dan_pembelajaran_semasa_praktikum_.pdf

PENGINTEGRASIAN MUZIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMASA PRAKTIKUM
BAGI PELAJAR KPLI

Abdul Lattif Hj Poli, Hajah Adibah Ismail, Azhar Hussin, Chang Yun Ping, Entai Migang, Mazlan Junaidi, Abu Senie Bujang Pit, Sazuki Hj Bee, John Brodi
Jabatan Kajian Sosial
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak
Kota Samarahan Sarawak

Date 2013-04-08 19:52:14 Filesize 202.51 KB Download 198
4_penggunaan_kaedah_anekdot_dalam_pengajaran_pemahaman_membaca murid-murid_sekolah_rendah.pdf

PENGGUNAAN KAEDAH ANEKDOT DALAM PENGAJARAN PEMAHAMAN MEMBACA MURID-MURID SEKOLAH RENDAH

Mazri Bin Abd Rahman
Hasnalee Bin Tubah
Halik Bin Wang
Jabatan Pengajian Melayu
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak
Kota Samarahan Sarawak

Date 2013-04-08 19:43:22 Filesize 459.8 KB Download 218
3_pengaruh_sokongan_sosial_terhadap_perkembangan_aktiviti fizikal_dalam_kalangan_pelajar_sekolah_menengah.pdf

PENGARUH SOKONGAN SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN AKTIVITI FIZIKAL DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH

Noor Bahar Mohd.Azhar
Jabatan Jasmani Dan Kesihatan
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak
Kota Samarahan Sarawak


Nurhidayah Mustafar
Kementerian Pelajaran Malaysia


Prof. Dr. Mohd Sofian Omar Fauzee
Universiti Utara Malaysia


Prof. Dr. Muhammad Nazrul Hakim Abdullah
Akademi Sukan, Universiti Putra Malaysia


Rozita Abd-Latif
Universiti Teknologi MARA

Date 2013-04-08 19:42:21 Filesize 171.24 KB Download 241
2_mengenalpasti_pengetahuan_prosedural_dan_pengetahuan konseptual_melalui_kesilapan_dalam_penambahan_dua_pecahan.pdf

MENGENALPASTI PENGETAHUAN PROSEDURAL DAN PENGETAHUAN KONSEPTUAL MELALUI KESILAPAN DALAM PENAMBAHAN DUA PECAHAN

Abdul Rahim Bin Roslie
Jabatan Matematik
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak
Kota Samarahan Sarawak

Date 2013-04-08 19:35:00 Filesize 208.62 KB Download 183
1_looking_for_teacher_quality_in_the_21st_century.pdf

LOOKING FOR TEACHER QUALITY IN THE 21ST CENTURY

Ho Ho Tong
Ahap Bin Awal
Jabatan Penyelidikan Dan Inovasi Profesionalism Keguruan
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak
Kota Samarahan Sarawak

Date 2013-04-08 19:34:23 Filesize 162.42 KB Download 268

Carian

Seminar Akan Datang

Aplikasi Dalam Talian

Aplikasi Intranet

Panduan Akademik

Format Penulisan Kerja Kursus

       mikromqa