REPOSITORI DOKUMEN

Jabatan Penyelidikan, Inovasi & Profesionalisme Keguruan

Filter
Display # 
Name Position Phone
Dr. Clarence Ak Jerry Ketua Jabatan PIPK 082-673800 / 700 ext137
Ho Ho Tong Pensyarah Kanan 082-673800 / 700 ext138
Zaliha Binti Musa Pensyarah Cemerlang 082-673800 / 700 ext138
Ahap Awal Pensyarah Cemerlang 082-673800 / 700 ext138
John Anak Brodi Pensyarah Cemerlang 082-673800 / 700 ext138

Carian

Seminar Akan Datang

Aplikasi Dalam Talian

Aplikasi Intranet

Panduan Akademik

Format Penulisan Kerja Kursus

       mikromqa