REPOSITORI DOKUMEN

Senarai Ahli Jawatankuasa IPGKTAR 2017

Kepada: Semua staf bukan akademik & Pensyarah IPGKTAR

Senarai Jawatankuasa Tahunan IPGKTAR 2017 dan Surat Lantikan 2017 versi 2.0 (tanpa tandatangan) kini boleh dirujuk melalui pautan berikut:-

Repositori Dokumen > Jawatankuasa IPGKTAR > Jawatankuasa Takwim & Perancangan

Sekiranya tuan/puan mendapati senarai jawatankuasa dalam Surat Lantikan 2017 versi 2.0 tidak selaras dengan surat lantikan yang telah diterima, sila berhubung dengan Bilik Fail untuk mendapat salinan terkini.

Carian

Seminar Akan Datang

Aplikasi Dalam Talian

Aplikasi Intranet

       mikromqa