REPOSITORI DOKUMEN

Senarai Semak Rekod Konsistensi Ketidakhadiran Pelajar

Sukacita dimaklumkan bahawa Unit Peperiksaan dan Penilaian IPGKTAR akan melaksanakan semakan rekod ketidakhadiran pelajar. Sehubungan dengan itu, tuan/puan/saudara/saudari dikehendaki melengkapkan dan menyerahkan senarai semak tersebut sebelum atau pada 25 Oktober 2017 ke Unit Peperiksaan dan Penilaian. Maklumat, panduan dan senarai semak boleh dimuat turun sekarang.
Sekian, terima kasih.

Repositori Dokumen > Unit > Unit Peperiksaan dan Penilaian > Senarai Semak Rekod Konsistensi Ketidakhadiran Pelajar

Carian

Seminar Akan Datang

Aplikasi Dalam Talian

Aplikasi Intranet

Panduan Akademik

Format Penulisan Kerja Kursus

       mikromqa