REPOSITORI DOKUMEN

Slaid Taklimat OLL

Bersama-sama ini dilampirkan slaid Taklimat OLL yang telah disampaikan pada 23 Ogos 2013 untuk rujukan para pelajar PPG. 

 

Carian

Seminar Akan Datang

Aplikasi Dalam Talian

Aplikasi Intranet

Panduan Akademik

Format Penulisan Kerja Kursus

       mikromqa